RT @thatwhichmatter: Irregardl...

RT @thatwhichmatter: Irregardless is redundant, a portmanteau of irrespective + regardless. Use regardless. @rahulgupta @headley